CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE


Prezentul certificat atestă calitatea produsului livrat și conformitatea acestuia cu standardele internaționale, corespunzătoare clasei în care se încadrează.
Produsul beneficiază de garanție, suport tehnic și service gratuit pe o perioada de 12 luni de la data livrării acestuia. În perioada de garanție cumpărătorul are dreptul în mod gratuit la repararea produsului sau înlocuirea pieselor sau subansamblelor defecte din vina producătorului.


Prezentul produs are în componența subansamble electronice și mecanice care necesită o manipulare atentă pentru a se evita șocurile, umezeala, pătrunderea de lichid în interior sau expunerea la radiația solară sau surse de caldură. Temperatura ambiantă de funcționare trebuie să se încadreze între 5 - 25°C.
Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul are următoarele obligații:

- să respecte condițiile enumerate mai sus și să folosească produsul conform instrucțiunilor de utilizare;
- să păstreze produsul în bune condiții 
- la apariția unei situații anormale în funcționarea echipamentului să anunte agentul de service care îl deservește, după ce verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de utilizare; este interzisă intervenția asupra produsului .
- să păstreze cu grija prezentul certificat de garanție


Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage pierderea garanției. De la garanție sunt excluse:

- părtile de natură consumabilă 
- defectele cauzate de suprasarcini, întreruperi sau conectarea incorectă a alimentării electrice
- defectele datorate conectării greșite a accesoriilor opționale .